SPE meeting 2023

XXIV Meeting of the Portuguese Electrochemical Society

O XXIV Encontro da Sociedade Portuguesa de Electroquímica terá lugar no Departamento de Química da Universidade de Coimbra, durante os dias 30 de Agosto e 1 de setembro.